G004_Rick_Saito-02.jpg

Rick Saito, founder of Mackenzie's architecture practice
Rick Saito